Ćwiczenia na terenie Z.F Polpharma S.A. Drukuj
Wpisany przez Marcin Lemke   
czwartek, 24 stycznia 2013 16:51


Dnia 26 października br. na terenie Zakładów Farmaceutycznych POLPHARMA S.A. miały miejsce ćwiczenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.


W ćwiczeniach udział brały jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wchodzące w skład Kompanii Gaśniczej „Artus” Centralnego Odwodu Operacyjnego, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Gdynia” COO, Zakładowa Straż Pożarna POLPHARMA, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Starogardzie Gdańskim, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Starogard Gdański i Sucumin, Policja, Straż Miejska i Pogotowie Ratunkowe. Dowódcą ćwiczeń był bryg. Zbigniew Kamiński – Komendant Powiatowy PSP w Starogardzie Gdańskim, a szefem sztabu bryg. Piotr Gudalewski - Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał rozszczelnienie instalacji przemysłowej z toluenem oraz jego pożar jego rozlewiska. W sąsiedztwie tego zdarzenia pracownikowi przewożącemu ładunek wózkiem widłowym zsuwa się z wideł 1000 litrowy pojemnik DPPL. W wyniku tego wypadku jeden z pracowników zostaje przygnieciony a dodatkowo wózek widłowy uszkadza 200 litrową beczkę z trójchlorkiem fosforu.

Na miejsce zostaje wezwana Zakładowa Straż Pożarna, oraz siły i środki JRG PSP Starogard i OSP Starogard i Sucumin. Ze względu na skalę zagrożenia na miejsce zadysponowano siły i środki COO "Artus" i "Gdynia" oraz wszystkie służby wspomagające ( Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejska).


Zadaniem ratowników z OSP Starogard Gdański było:

- zabezpieczenie i schładzanie zbiorników z bezwodnikiem kwasu octowego zlokalizowanych w sąsiedztwie zbiornika toluenu objętego pożarem - 2 ratowników zabezpieczonych aparatami ODO oraz ubraniami żaroodpornymi podawało prądy wody w obronie na w/w zbiorniki

- budowa linii gaśniczej zakończona 3 kurtynami wodnymi w obronie pomiędzy budynkiem produkcyjnym a zbiornikiem toluenu objętym pożarem

- budowa linii zasilających od zbiornika ppoż. do GBA 2,5/25 który podawał wodę w obronie zbiorników i linii zasilającej od zbiornika ppoż. do linii gaśniczych z kurtynami wodnymi.


Głównym celem ćwiczeń była analizy i kontrola realizacji zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego oraz doskonalenie pracy ratowników w grupie ratownictwa chemicznego, doskonalenie współdziałania służb ratowniczych, sprawdzenie systemu alarmowania i łączności w powiadamianiu jednostek, określenie rodzaju i rozmiaru zagrożenia oraz wyznaczenie strefy zagrożenia, likwidacja źródła zagrożenia i skutków zdarzenia, zabezpieczenie rejonu działań, a także współdziałanie dowódców poszczególnych szczebli dowodzenia.

Ćwiczenia zakończyły się po ponad 2 godzinach, zarządzono zbiórkę wszystkich służb i po krótkim podsumowaniu wszyscy udali się na pyszną strażacką grochówkę. Na miejsce ćwiczeń przybył Prezydent Miasta i Starosta Starogardzki wraz z zarządzaniem kryzysowym.

Nasza "ekipa" na ćwiczeniach - od lewej: Michał Kirschner , Marek Liss , Michał Kosater , Marek Żuk , Sebastian Kucharczyk , Marcin Łuszczyński .

Foto: Lemi